Rapid7

De wereld van de cybercriminaliteit staat nooit stil. Criminelen zullen online altijd proberen om elke vorm van ICT-Security te slim af te zijn. Dat betekent dat bedrijven die stil zijn blijven staan op het gebied van beveiliging, een dankbaar slachtoffer worden. Het is dan geen kwestie òf er een aanval zal plaatsvinden op uw slecht beveiligde systemen, maar eerder wanneer.

Om te meten hoe kwetsbaar uw systemen zijn, kunnen meerdere methodes toegepast worden. Vaak worden er tests uitgevoerd, die een momentopname weerspiegelen. Het zou echter beter zijn, wanneer het meten van kwetsbaarheden een doorlopend proces is. Met RAPID7 heeft u hiervoor een efficiënte oplossing in handen.

Monitoring als voortdurend proces

Met RAPID7 tooling doet u snel een scan op alle IP-adressen die uw bedrijf in gebruik heeft, waarna ueen compleet overzicht heeft van de beveiligingsstatus op dat moment. Vanuit RAPID7 kunt u vervolgens rapporten exporteren, die punt voor punt de beveiligingsstatus weergeven.

De scan zal structureel blijven draaien, zodat uw systemen constant gemonitord worden. Periodieke scans geven een goed inzicht in de staat waarin uw systemen zich bevinden, als het om updates en patches gaat.

Van Prevention-Based Security naar Risk-Based Security

Een reden om voor RAPID7 te kiezen, is vanwege hun benadering van het thema beveiliging. Voorheen was het beveiligingsmodel gebaseerd op prevention-based security, waarbij preventieve maatregelen de prioriteit hadden en detectie en correctie een kleinere rol speelden. Nu komt RAPID7 met een nieuwe benadering: Risk-Based Security, waarbij Preventie, Detectie en Correctie allen even belangrijk zijn en gecoördineerd worden vanuit Data & Analytics. Er wordt zo op een veel alertere manier omgesprongen met beveiligingsrisico’s op uw systemen.

Naar verwachting zal tegen 2020 ongeveer 60% van de budgetten die ondernemingen spenderen aan Information Security  besteed worden aan “rapid detection and response approaches”, dus een snelle detectie van bedreigingen en een gepaste reactie daarop. Met RAPID7 neemt u alvast een voorschot op deze ontwikkeling.

Zet data om in antwoorden

RAPID7 bedient zich van data en expertise die uit een open source community van gebruikers komt. Hierdoor biedt men een bijna real time inzicht in nieuwe aanvalsmethodieken. Met RAPID7 wordt data omgezet in antwoorden, die u zullen helpen om uw ICT-Security op een gezond peil te krijgen.

Met reeds voorgeïnstalleerde tools voor analyse, een zoekfunctie, visualisatie van resultaten en een goede rapportage, samen met het contextueel vergaren van data, is RAPID7 een onverslaanbare partner voor uw ICT-Security manager.

IP4Sure is leverancier van RAPID7. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Interesse in Rapid7? Neem contact met ons op!

Bel naar +31 40-7600034
Mail naar info@ip4sure.nl

Of ga naar onze contactpagina.