Direct hulp nodig? Bel of app ons noodnummer.

040-2095020

Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe IP4Sure B.V. (hierna: “IP4Sure”) omgaat met uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website. Wij vinden een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken.

Afspraak maken

IP4Sure verwerkt persoonsgegevens als u deze afgeeft via onze website en beveiligt deze op zorgvuldige wijze. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. IP4Sure is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke gegevensverwerking.

Verwerking van gegevens

Door gebruik te maken van (contact)formulieren op de website van IP4Sure laat u bepaalde gegevens bij IP4Sure achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres maar ook een CV. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven. Of gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken.

Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail of brief – nodig is voor de volledige afhandeling. Hierbij geldt een maximum van 12 maanden. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wij willen u er op wijzen dat het intrekken van een eerder gegeven toestemming niet maakt dat de daarvoor (met toestemming) verzamelde gegevens onrechtmatig zijn verkregen.

Wat doen we verder met uw gegevens

Het gebruik van uw gegevens kent verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Welke doelen dat zijn, hebben we voor u opgesomd:

Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u interesse hebt om klant (of kandidaat) te worden bij IP4Sure, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om contact te leggen. Maar ook om te beoordelen of een samenwerking zou passen, of om te achterhalen hoe we u het beste kunnen helpen. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van chatsessies. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten

Om u goed van dienst te zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor (persoons)gegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich hebt aangemeld voor een informatieve sessie of bij een vraag over een product of dienst.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw event, dienst of vacature die mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk (en noodzakelijk) dat wij een goed overzicht hebben van onze potentiële klantrelaties en kandidaatmedewerkers. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

IP4Sure verzamelt anonieme gegevens over uw gebruik van deze website. Met deze door analyse verzamelde gegevens, verbeteren we onze website en dienstverlening. Deze anonieme gegevens gebruikt IP4Sure enkel voor dit doel en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende anonieme gegevens: IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die uw gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. IP4Sure maakt gebruik van tijdelijke session cookies ten behoeve van loadbalancer. De cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, enkel een uniek nummer.

IP4Sure gebruikt IP-adressen en cookies nooit om u persoonlijk te identificeren. Cookies worden ook niet gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Dan kunt u dit beheren in de instellingen van uw browser.

Bijzondere persoonsgegevens

IP4Sure vraagt nooit via onze website om bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Zoals bijvoorbeeld als wij u gaan verlonen t.b.v. de salarisadministratie. Vraagt u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door IP4Sure verwerkt. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar zelf toestemming voor gegeven hebt of IP4Sure hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. IP4Sure draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. En: dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage/wijzigen van gegevens
& rechten van de betrokkene

Dit gaat erover hoe u uw rechten kunt uitoefenen zoals beschreven in de AVG. Als het gaat om de persoonlijk identificeerbare informatie die IP4Sure heeft verzameld, kan elk individu een beroep doen op de volgende artikelen uit de AVG:


Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
Artikel 16 Recht op rectificatie
Artikel 17 Recht op gegevenswissing(“recht op vergetelheid”)
Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Artikel 21 Recht van bezwaar

Voor vragen over ons privacy statement, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via:

Email: post@IP4Sure.nl
Telefoon: via +31 (0) 040 244 4666
Post: IP4Sure BV,  Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven
Website: Het contactformulier

Afspraak maken

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Privacy policy*