CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Dataclassificatie

Dataclassificatie is de eerste stap naar betere data beveiliging. U wilt immers niet dat een confidentieel document door elke medewerker gelezen kan worden, of erger nog: op straat komt te liggen.

Om risico’s in kaart te kunnen brengen, af te kunnen dekken en zorg te dragen voor betere data beveiliging, is dataclassificatie een krachtig instrument. Dataclassificatie houdt in dat er een beveiligingsniveau toegekend wordt aan data en informatie binnen uw systemen. Zodoende zijn niet alle data en informatie altijd en voor iedereen (binnen uw organisatie) toegankelijk.

Data classificatie met een objectief classificatieschema

Informatie dient objectief geclassificeerd te worden op basis van prioriteit, noodzaak en de geprefereerde graad van bescherming. Een duidelijk classificatieschema is hiervoor het uitgangspunt. Een classificatieschema gaat uit van 2 aspecten:

De data. Data kan bestempeld worden als:

  • Openbaar toegankelijk.
  • Bedrijfsvertrouwelijk (medewerkers mogen de data gebruiken).
  • Vertrouwelijk (alleen bepaalde medewerkers mogen de data gebruiken).
  • Geheim (de data is alleen inzichtelijk voor directie en/of management, denk aan een confidentieel document).

De locatie. Waar wordt de data gebruikt?

  • Is dit op kantoor, op uw beveiligde (Wifi)netwerk?
  • Binnen het intranet?
  • Op mobile devices, thuis of onderweg?
  • Of is dit vanaf een bedrijfsvreemde computer, thuis of elders?

Het goed informeren van medewerkers is een absolute must bij dataclassificatie Eindhoven. Bestaande documenten kunnen wel vooraf geclassificeerd worden, het is altijd nog de eindverantwoording van degene die op dat moment met de data werkt, om de informatie veilig te houden.

Dataclassificatie software

IP4Sure helpt uw organisatie met data beveiliging, het classificeren van uw data en het instrueren van uw medewerkers hoe om te gaan met de diverse classificaties. Onze consultants brengen samen met uw IT-manager in kaart welke data voor welke ogen bestemd is en implementeren systemen waarmee er controle gehouden kan worden over de zichtbaarheid en inzetbaarheid van data. Middels de dataclassificatie software krijgt u complete controle over uw data: u weet waar uw data staat, voor wie deze toegankelijk mag zijn, wie er mee werkt en wat men doet met de data.

 

 

Vragen?

Voor meer informatie omtrent dataclassificatie, neemt u contact op met ons:

Wij werken met veel plezier o.a. voor