Dataclassificatie

Om risico’s in kaart te kunnen brengen en af te kunnen dekken, is dataclassificatie een krachtig instrument. Dataclassificatie houdt in dat er een beveiligingsniveau toegekend wordt aan data en informatie binnen uw systemen.

Welke criteria worden er gehanteerd bij data classificatie

Informatie dient geclassificeerd te worden op basis van prioriteit, noodzaak en de geprefereerde graad van bescherming.

Data kan bestempeld worden als:

-Openbaar toegankelijk

-Bedrijfsvertrouwelijk (medewerkers mogen de data gebruiken)

-Vertrouwelijk (alleen bepaalde medewerkers mogen de data gebruiken)

-Geheim (de data is alleen inzichtelijk voor directie en/of management)

Wie gebruikt welke data en waar doet men dat

Er wordt onderscheid gemaakt in classificatie van data in samenhang met de plaats waar de data gebruikt wordt. Is dit op kantoor, binnen het intranet, is dit onderweg of thuis op mobile devices of is dit vanaf een bedrijfsvreemde computer, thuis of elders.

Het goed informeren van medewerkers is een absolute must bij dataclassificatie Eindhoven. Bestaande documenten kunnen wel vooraf geclassificeerd worden, het is altijd nog de eindverantwoording van degene die op dat moment met de data werkt, om de informatie veilig te houden.

Varonis

IP4Sure helpt uw organisatie met het classificeren van uw data en het instrueren van uw medewerkers hoe om te gaan met de diverse classificaties. Onze consultants brengen samen met uw IT-manager in kaart welke data voor welke ogen bestemd is en implementeren systemen waarmee er controle gehouden kan worden over de zichtbaarheid en inzetbaarheid van data. Middels de software van Varonis krijgt u complete controle over uw data: uw weet waar uw data staat, voor wie deze toegankelijk mag zijn, wie er mee werkt en wat men doet met de data.

Voor meer informatie omtrent dataclassificatie, neemt u contact op met ons:

Bel naar +31 40-7600034
Mail naar info@ip4sure.nl

Of ga naar onze contactpagina