Gemalto Data Encryption

Gemalto

U weet waarschijnlijk wel dat het verstandig is om (vertrouwelijke) data te versleutelen, zodat derden hier niet zomaar bij kunnen. Als u gebruik maakt van versleuteling (of ‘encryptie’), dan wordt een bestand dat u of een van uw collega’s opslaat of verstuurt eerst versleuteld. Stel dat het toch in verkeerde handen valt, dan kan deze kwaadwillende partij niets met het bestand zonder de sleutel, oftewel de ‘key’. Versleuteling is dus zeer belangrijk voor een modern bedrijf, ook gezien de Wet datalekken die sinds 1 januari 2016 van kracht is. Wij beseffen het belang van versleuteling en maken daarom gebruik van de beste encryptie die op de markt te vinden is, namelijk die van Gemalto.

Gemalto Encryption

Gemalto biedt een goede en gemakkelijk te implementeren oplossing voor dataversleuteling. Uw medewerkers zullen niets merken van de Gemalto Encryption en hoeven daarom hun normale werkzaamheden niet te pauzeren of aan te passen. De data wordt automatisch versleuteld wanneer deze wordt opgeslagen.

Mocht u al gebruik maken van dataversleuteling, dan is het verstandig om te denken aan een zogeheten key-manager. Veel sleutels staan namelijk op dezelfde server als de versleutelde data. Dit is natuurlijk erg gevaarlijk. De key-manager oplossing van Gemalto slaat de sleutels op in een beveiligde omgeving. Zo zijn de data en de sleutel gescheiden van elkaar. Overigens kan het implementeren van deze dataversleuteling in zijn geheel maar ook in delen worden gedaan. Zo kan er gefaseerd worden gekeken naar welke data er wel of niet versleuteld moet worden.

Wet datalekken

Dataversleuteling of -encryptie is alleen nog maar belangrijker geworden in de afgelopen jaren. Zoals u misschien weet is per 1 januari 2016 de wet datalekken van kracht. Daar staat in vermeld welke beveiligingseisen er moeten worden genomen om (bedrijfs)informatie te beveiligen. Het gaat hier dan vooral over persoonsgegevens. In de wet datalekken staat dat u bij een lek van persoonsgevoelige gegevens, dit moet melden bij de autoriteit persoonsgegevens (AP). Daarnaast moeten alle getroffen mensen van wie de data op straat is komen te liggen op de hoogte worden gebracht. Natuurlijk wilt u niet uitgaan van een datalek bij u bedrijf, maar stel dat het wel gebeurt, dan kost dit u een hoop tijd, moeite, geld en belangrijker nog, ontevreden klanten. En dan hebben we het nog niet eens over de imago-schade die een bedrijf oploopt als dit nieuws naar buiten komt.

Maar wat heeft dit nou allemaal te maken met dataversleuteling? Wat u misschien niet wist, is dat de wet Datalekken een uitzondering maakt. Als je gehackt wordt en je bestanden zijn gestolen, dan moet je dit meteen melden bij de AP. Maar bedrijven die gebruik maken van data-encryptie hoeven het datalek niet aan te geven bij de getroffen particulieren. De data die in dit geval in verkeerde handen is gevallen is immers versleuteld, en dat maakt de data onleesbaar. Daarom bestaat er geen noodzaak om de getroffen particulieren te verwittigen. Gebruik maken van encryptie zorgt er dus voor dat u veel tijd, moeite, geld en imago-schade wordt bespaard als er toch een datalek plaatsvindt in uw bedrijf.

Natuurlijk moet u niet vergeten dat er meerdere oplossingen bestaan die samen de kans op een datalek kleiner maken. Zo is het verstandig om ook te kijken of u gebruik maakt van een geschikte firewall, destemeer als u gebruik maakt van flexplekken.

Interesse in Gemalto diensten? Neem contact met ons op!

Bel naar +31 40-7600034
Mail naar info@ip4sure.nl

Of ga naar onze contactpagina

Gemalto logo met tekst 'Security to be free'