CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Wet Bescherming Persoonsgegevens

12 december, 2017

Op 25 mei 2018 is er een nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt in dat de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen voor de gehele Europese Unie. Dit heeft naast individuen, natuurlijk ook gevolgen voor de privacybescherming van bedrijven en organisaties. IP4Sure weet hierbij precies wat er mogelijk moet veranderen voor u. 

Nieuwe wet AVG

IP4Sure adviseert bedrijven, met de ingang van 2018 over de nieuwe wet AVG, ook wel GDPR. Kunt u zeggen dat uw bedrijf volledig op de hoogte is van wat de AVG van u verwacht? Is uw cyber security beleid afgestemd op de nieuwe wetgeving? IP4Sure helpt u hieraan te voldoen door middel van een Privacy Officer. Dit is een onafhankelijk persoon, binnen de organisatie, die u adviseert en helpt met de naleving van de AVG. Bij het op grote schaal verwerken van gevoelige persoonsgegevens, is het aanstellen van een Privacy Officer zelfs verplicht.

Regels Wet Bescherming Persoonsgegevens

De wet bescherming persoonsgegevens is gebaseerd een aantal regels. Persoonsgegevens mogen enkel verzameld worden als de precieze doelomschrijving gegeven wordt. Daarbij mogen de gegevens slechts verwerkt worden tot zover zij toereikend en niet bovenmatig zijn. De verwerking van de persoonsgegevens stelt er altijd rechtvaardigingsgrond aanwezig moet zijn. Benieuwd wat precies de diverse grondslagen zijn? Lees het hier.

Wat verandert er?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aangepast aan de nieuwe Europese Privacyverordening. De wetswijziging geldt enkel voor bedrijven, dit betekent dat de rechten voor betrokkenen veranderen. Veranderingen die kunnen plaatsvinden voor een organisatie zijn belangrijk. Het kan gaan om het aanstellen van een Privacy Officer, die verantwoordelijk is voor de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Maar ook andere wijzigingen dragen bij aan een beschermd systeem.

IP4sure helpt u graag met het re-organiseren van dataverwerking binnen uw organisatie met betrekking tot de wetswijziging. Een passend advies voor uw organisatie nodig? Neem contact met ons op.

Wij werken met veel plezier o.a. voor