CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

CBS en AP melden sterke toename cybercrime

De week startte met opvallende cijfers: die van Autoriteit Persoonsgegevens en die van het CBS. Beide instanties benadrukken dat het criminele "werkveld" verschuift richting het digitale landschap.
1 maart, 2021

Dat cybercriminaliteit al jaren in de lift zit, is niets nieuws. Maar dat zowel de AP als het CBS met stijgende cybercrimecijfers komt, bevestigt wel dat anno 2021 de struisvogeltechniek écht geen optie meer is. Helaas. In dit artikel vatten we de bevindingen van de AP en het CBS samen. Ook halen we de aanbevelingen van de AP nog even aan.
 

CBS meldt verschuiving in criminaliteit

Het Centraal Bureau van Statistiek publiceert statistische informatie over uiteenlopende onderwerpen. Aan de hand van betrouwbare bronnen brengt het CBS bevindingen in kaart en maakt deze overzichtelijk. Dat is wat ze ook hebben gedaan voor het publiceren van de nieuwste cijfers over de criminaliteit in Nederland.
 

De politie registreerde minder traditionele criminaliteit

In het onderzoek van het CBS zijn de cijfers van de politie (van 2020) meegenomen. Die registreerde vorig jaar een daling in traditionele criminaliteit zoals woninginbraken (-23%), zakkenrollerij (-47%) en winkeldiefstal (-13%). De cybercrime nam juist toe: er waren maar liefst 54% meer registraties van cybercriminaliteit ten opzichte van het jaar ervoor. Een enorme groei.

Het is aannemelijk dat in deze cijfers over de daling van traditionele criminaliteit de huidige pandemie een grote rol speelt. Het CBS deed alleen geen onderzoek naar dit verband. Het is dus ook niet duidelijk of er wel of geen verband is tussen de stijging van cybercriminaliteit en Covid-19.
 

Al langer stijgende cybercrime cijfers

We weten wel dat de stijgende trend al meer jaren achter elkaar te zien is in cijfers. De kans is dus groot dat het niet (volledig) verbonden is met de pandemie. De analyse van de AP bevestigt dit. De cybercriminaliteit in onze samenleving is daadwerkelijk een groeiend probleem en geen toevalligheid.
 

Autoriteit Persoonsgegevens luidt noodklok

Vorig jaar ontving de AP zo’n 24.000 meldingen van datalekken. Op het eerste oog lijkt dat goed nieuws: dat zijn er namelijk 3.000 minder dan het jaar ervoor. Toch luidt de AP de noodklok en spreken ze zelfs van een “explosieve” toename van hacks en datadiefstal. Hoe dat zit? We leggen het uit:

Datalekken worden niet alleen veroorzaakt door cyberaanvallen. De daling die we zien is een daling in datalekken door incassobureaus. Door hun (oude) systeem kwamen namelijk veel betalingsherinneringen bij de verkeerde ontvanger terecht. Vorig jaar zijn ze overgestapt naar een nieuwe werkwijze die dit voorkomt. Minder datalekken dus.
 

Stijging in datalekken door cybercrime

Het aantal datalekken door incassobureaus is dus misschien extreem gedaald: het aantal datalekken door cybercrime is toch echt gestegen. Er zijn afgelopen jaar veel meer datalekken gemeld die veroorzaakt zijn door malware, phishing en inbraken op systemen. Cybercriminaliteit dus.

Zo was het aantal meldingen van malware en phishing in 2020 met 30% toegenomen. En dat terwijl we in 2019 ook al te maken hadden met een stijging van 25%. Daarbij wordt gesteld dat nog steeds niet alle organisaties aan hun meldplicht voldoen, waardoor niet alle datalekken daadwerkelijk zijn gemeld.
 

AP: MFA had datalekken kunnen voorkomen

Een interessant punt dat de Autoriteit Persoonsgegevens aanstipt, is MFA. Ze schatten dat vorig jaar 600.000 tot maximaal 2.000.000 personen mogelijk betrokken waren bij (gemelde) datalekken die door MFA voorkomen hadden kunnen worden.

De AP geeft n.a.v. de noodklok het advies MFA als maatregel in te zetten om dit soort datalekken te voorkomen. Daarover geven ze de volgende aanbevelingen:
 

 

We moeten als samenleving oppassen

Als we de informatie van het CBS en de AP naast elkaar leggen, is de conclusie dat we te maken hebben met stijgende cybercriminaliteit snel gemaakt. Ook het NCSC gaf eerder al een waarschuwing af. Goed om extra alert te zijn dus!
 

Hoe voorkomt u datalekken?

Heeft u al uiteenlopende maatregelen getroffen om de kans op een datalek zoveel mogelijk te verkleinen? Of bent u aan het twijfelen of uw huidige maatregelen wel voldoende zijn? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om het erover te hebben. We denken graag mee.

 

 

Meer kennis over cyber security?

Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen hebt.

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen?

Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Wij werken met veel plezier o.a. voor