Security Audits

IP4Sure biedt Security Auditing als onafhankelijke dienst aan. In plaats van dit over te laten aan uw huidige ICT-leverancier, is het verstandiger om juist nu IP4Sure als onafhankelijke partij in te schakelen. Waarom?  Nog nooit was de dreiging van cybercrime zo groot als nu. Het is voor u als bedrijf onmogelijk om zelf het fort te bewaken. Ook een ICT-leverancier die cybersecurity niet als core business heeft, zal stranden. U heeft een specialist nodig die met een bredere blik en kennis van de laatste stand van zaken op het gebied van ICT-Security naar uw organisatie kijkt.

IP4Sure ziet zichzelf graag als partner in dat verhaal en werkt naadloos samen met uw IT-management en uw leverancier van ICT-materialen. Na rapportage kan er een plan van aanpak gemaakt worden en kunnen eventueel benodigde maatregelen doorgevoerd worden. Al deze services worden vanuit één hand aangeboden, waardoor er een transparante werkwijze ontstaat.

Van physical tot logical audit

Bij Information Security Audits bekijkt IP4Sure de fysieke beveiliging van datacenters, de logische beveiliging van databases en worden er controles uitgevoerd op belangrijke punten in het systeem waar data aan gevaar blootgesteld zou kunnen zijn.

Werkwijze

IP4Sure verdiept zich in uw bedrijf en de behoeften die er zijn inzake IT-Security. Er zal in nauwe samenspraak met het IT-management overlegd worden om tot een goed beeld te komen van de (mogelijke) knelpunten. Samen brengen we de organisatie van het IT-gedeelte van uw bedrijf in kaart, waarbij ook het personeelsfuncties bekeken worden. Een volgende stap is het vaststellen van de aanwezige hardware en software. Nadat doorgenomen is wat de policies en procedures zijn binnen uw organisatie, inzake ICT-beleid, zal er gekeken worden of deze in lijn liggen met de hardware, software en personele capaciteiten.

Er zullen auditdoelstellingen worden vastgelegd die gebaseerd zijn op de gegevens voortkomend uit bovenstaande voorbereiding. Deze doelstellingen dienen te onderzoeken of de procedures rondom personeel en verantwoordelijkheden in orde zijn, of er veranderingen nodig zijn binnen de IT-afdeling en het management, of er voldoende backup faciliteiten aanwezig zijn; enerzijds op het gebied van redundancy, anderzijds op het gebied van down-time voorkomen. Tot slot zal er gekeken worden of er voldoende gedaan wordt aan ICT-Security om hardware, software en data te beschermen tegen cybercriminaliteit. Tevens kan er gekeken worden naar de beveiligingsgraag in geval van calamiteiten als overstroming en brand.

Behavioral audit

Een extra aandachtspunt vormt de Behavioral Audit, waarbij er gekeken wordt naar individueel gedrag binnen uw organisatie. Hoe zwaar men hardware, software en data ook beveiligt, de zwakste schakel in uw ICT-security is en blijft de mens. IP4Sure beschikt over diverse methoden om inzage te krijgen in de manier waarop uw personeel omspringt met veiligheid.

Interesse in Security audit? Neem contact met ons op!

Bel naar +31 40-7600034
Mail naar info@ip4sure.nl

Of ga naar onze contactpagina.