CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Websec
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Security consultant

In de steeds sneller veranderende digitale wereld worden de vraagstukken omtrent cyber security voor bedrijven steeds ingewikkelder. Een security consultant biedt hier uitkomst. Het is bijna onmogelijk voor IT-afdelingen om zelf volledig bij te blijven qua kennis en techniek.

IP4Sure heeft de specialistische kennis en expertise in huis om het juiste advies te kunnen geven, waarbij de klant de garantie krijgt dat er gewerkt wordt volgens de laatste stand van zaken.

Security awareness

De focus ligt bij ons niet alleen op een gedegen ICT beveiliging beleid, maar vooral op de mensen in uw bedrijf die data generen, inzien en opslaan. De eindgebruiker blijft de zwakke schakel in het geheel, hoe goed de beveiliging ook is. Derhalve is het van het grootste belang dat de “security awareness” onder de eindgebruikers maximaal is.

Nog steeds worden wij geconfronteerd met gebruikers die normale e-mail niet van phishing mail kunnen onderscheiden. Ook de zorgeloosheid waarmee er met data omgesprongen wordt, kan zorgwekkende vormen aannemen. Verloren USB-sticks, gestolen laptops, verdachte bijlagen die uit nieuwsgierigheid worden aangeklikt, het is dagelijkse kost en risicovol. Goede voorlichting zorgt voor een maximale security awareness.

IP4Sure bewerkstelligt deze bewustwording onder medewerkers door middel van voorlichting, demonstraties, simulaties en het trainen in het ontwikkelen van een data etiquette.

Data beveiliging

Het spreekt voor zich dat u als bedrijf er zelf alles aan doet om uw data veilig te stellen. De vraag die dan naar voren komt is: moeten we alle data maximaal beveiligen, of slechts bepaalde documenten? De security consultant van IP4Sure helpt u bij het analyseren van de datastromen die er binnen uw netwerk gegenereerd worden. Zo krijgt u een beeld van de gevoelige punten en ontvangt u van ons een advies hoe deze kritische elementen optimaal te beveiligen. Wederom geldt: een deel van de beveiliging ligt in handen van de eindgebruiker, die bewust dient om te gaan met de gegevens, anderzijds in het implementeren van de juiste technische maatregelen. In het hele traject staat IP4Sure u terzijde, met raad en daad.

Big Data oplossingen

Zou het niet mooi zijn, als de enorme massa aan data die er binnen uw bedrijf aanwezig is, zoveel mogelijk geautomatiseerd geanalyseerd kan worden? Wij hebben daar de kennis en de middelen voor. Het inzichtelijk maken van datastromen, het classificeren van bestanden, het vrijgeven of juist afschermen van bepaalde data, zijn allemaal zaken waarvoor IP4Sure, vanuit haar expertise, slimme big data oplossingen aandraagt.

De juiste Security strategie en architectuur

Een security consultant kan voor uw bedrijf een krachtig instrument zijn om tot een gedegen ICT security strategie en beveiliging beleid te komen. Onze consultants zorgen ervoor dat dergelijke plannen geen stilstaande momentopnames zijn, maar een evoluerende werkwijze, die uw bedrijf continu naar het hoogste beveiligingsniveau brengt. Meer weten? lees hier meer over wat een security consultant doet.

 

 

Meer weten over de security consultant van IP4Sure?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Wij werken met veel plezier o.a. voor