CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Websec
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Security Audit

Nog nooit was de dreiging van cybercrime zo groot als nu. Het is voor u als bedrijf onmogelijk om zelf het fort te bewaken. Ook een leverancier die ICT beveiliging niet als core business heeft, zal stranden. U heeft een specialist nodig die met een bredere, objectieve blik en kennis van de laatste stand van zaken op het gebied van ICT beveiliging naar uw organisatie kijkt.

Een security audit is een veiligheidsevaluatie die de beveiliging van uw ICT systemen in kaart brengt. Een cyber security risk assessment is onderdeel  van de cyber security audit. IP4Sure biedt dit als onafhankelijke dienst aan. In plaats van dit over te laten aan uw huidige ICT-leverancier, is het verstandiger om juist nu IP4Sure als onafhankelijke partij in te schakelen.

Cyber security risk assessment

Een cyber security risk assessment is onderdeel van de security audit van IP4Sure:

  • Cyber security audit: we evalueren de fysieke beveiliging van datacenters en de logische beveiliging van uw databases.
  • Cyber security risk assessment: de belangrijke punten in het systeem waar data aan gevaar blootgesteld zou kunnen zijn worden blootgelegd.
  • IP4Sure ziet zichzelf graag als partner in dat verhaal en werkt naadloos samen met uw IT-management en uw leverancier van ICT-materialen. Na rapportage kan er een plan van aanpak gemaakt worden en kunnen eventueel benodigde maatregelen doorgevoerd worden. Al deze services worden vanuit één hand aangeboden, waardoor er een transparante werkwijze ontstaat.

Cyber security audit op maat

IP4Sure verdiept zich in uw bedrijf met een cyber security audit op maat en voorziet zo in de specifieke behoeften die er zijn inzake ICT beveiliging voor uw onderneming. Er zal in nauwe samenspraak met het IT-management overlegd worden om tot een goed beeld te komen van de (mogelijke) knelpunten. Samen brengen we de organisatie van het IT-gedeelte van uw bedrijf in kaart, waarbij ook het personeelsfuncties bekeken worden. Een volgende stap is het vaststellen van de aanwezige hardware en software. Nadat doorgenomen is wat de policies en procedures zijn binnen uw organisatie, inzake ICT-beleid, zal er gekeken worden of deze in lijn liggen met de hardware, software en personele capaciteiten.

Doelstellingen gebaseerd op uw onderneming

Er zullen auditdoelstellingen worden vastgelegd die gebaseerd zijn op de gegevens voortkomend uit bovenstaande voorbereiding. Deze doelstellingen dienen te onderzoeken:

  • Of de procedures rondom personeel en verantwoordelijkheden in orde zijn.
  • Of er veranderingen nodig zijn binnen de IT-afdeling en het management.
  • Of er voldoende back-up faciliteiten aanwezig zijn; enerzijds op het gebied van redundancy, anderzijds op het gebied van down-time voorkomen.
  • Tot slot zal er gekeken worden of er voldoende gedaan wordt aan ICT beveiliging om hardware, software en data te beschermen tegen cybercriminaliteit. Tevens kan er gekeken worden naar de beveiligingsgraad in geval van calamiteiten als overstroming en brand.

Behavioral audit

Een extra aandachtspunt vormt de behavioral audit, waarbij er gekeken wordt naar individueel gedrag binnen uw organisatie. Hoe zwaar men hardware, software en data ook beveiligt, de zwakste schakel in uw ICT beveiliging beleid is en blijft de mens. IP4Sure beschikt over diverse methoden om inzage te krijgen in de manier waarop uw personeel omspringt met veiligheid.

 

 

Uw ICT beveiliging in kaart brengen met een security audit?

Neem voor vragen contact met ons op:

Wij werken met veel plezier o.a. voor