CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Privacy specialist

IP4Sure kan uw bedrijf helpen bij het voldoen aan de nieuwe wet AVG, door middel van het aanstellen van een Privacy officer. Dit is een FG, ofwel een “Functionaris voor Gegevensbescherming”. Een onafhankelijk persoon binnen uw organisatie die rapporteert en adviseert over alles wat te maken heeft met online privacy en andere aspecten van de AVG.

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG een feit. De nieuwe privacy wet vervangt de WBP. Weet u wat de nieuwe wetgeving van uw bedrijf verlangt? Nee? Lees dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming samenvatting. Kunt u hierna zeggen dat uw bedrijf volledig op de hoogte is van wat de AVG van u verwacht op het gebied van online privacy? Bent u er zeker van dat uw beleid en organisatie zijn afgestemd op wetsmatig handelen?

Is een privacy officer verplicht voor uw onderneming?

In sommige gevallen is het zelfs verplicht om een privacy specialist te raadplegen. Bijvoorbeeld wanneer uw organisatie op grote schaal gevoelige persoonsgegevens verwerkt (gezondheidszorg bijvoorbeeld) of structureel mensen observeert (fysiek en/of digitaal). Dan is het volgens de nieuwe wet verplicht een Privacy officer aan te stellen.

De onafhankelijke waakhond: Privacy officer as a service (POaaS)

IP4Sure biedt u de mogelijkheid om een Privacy officer as a service (POaaS) in te huren. Dat betekent geen FTE op de loonlijst van uw bedrijf, maar ondemand dienstverlening wanneer dat nodig is. Een vriendelijk businessmodel, waarmee u juridisch gezien correct handelt en toch geld bespaart. Een enorm voordeel voor uw bedrijf is dat onze Privacy officers vooroplopen qua kennis en kunde. U weet zich te allen tijde verzekerd van een kracht die op de hoogte is van de allerlaatste stand van zaken op internet privacy gebied.

Hoe gaat de Privacy manager te werk?

De Privacy manager wordt ingezet om bewustwording te creëren bij uw medewerkers. Hij zal inventariseren of uw organisatie, daar waar het relevant is, voldoet aan de nieuwe AVG. Met de bevindingen die daaruit voortkomen zal de Privacy manager samen met u een beleid bepalen, waarmee u zich verzekerd ziet van een goede compliance. Hij zal uw bedrijf en de verantwoordelijke medewerkers van A tot Z begeleiden met de implementatie van alles wat benodigd is om te voldoen aan de AVG.

Online privacy goed geregeld met een privacy specialist

Onze Privacy specialist is “accountable”, dat wil zeggen dat hij de verantwoordelijkheid draagt voor het voldoen aan alle voorwaarden onder de AVG. U krijgt op een structurele manier grip op alle thema’s rondom privacy- en information security binnen uw bedrijf en u bent in staat om snel actie te ondernemen bij eventuele problemen. Zo bent u in staat om aan de eisen van de (nieuwe) wet te voldoen, boetes buiten de deur te houden en, niet onbelangrijk, geen imagoschade op te lopen.

Niet alleen een Privacy specialist van IP4Sure kan een interessante dienst voor uw bedrijf zijn, maar ons totale pakket aan producten en diensten stelt u in staat om geheel binnen de grenzen van de nieuwe AVG te opereren.

 

 

In gesprek met een Privacy Specialist?

Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op:

Wij werken met veel plezier o.a. voor