CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Incident Detection & Response Services

10 april, 2018

Incident detection en respons, staat voor het proces dat wordt doorlopen om incidenten in data te vinden. Een incident betekent dat er een verdachte datavermelding voorkomt in de logfiles van een organisatie. IP4Sure biedt niet alleen een programma aan om dit te monitoren, maar helpt ook met de uitvoering van de analyse en geeft advies. Het programma is onderdeel van Rapid7, een tool waar al langere tijd mee gewerkt wordt.

Wanneer is iets een overtreding?

Een inbreuk op de beveiliging is in het algemeen een overtreding. Zeker wanneer het om gevoelige, beschermde of vertrouwelijke gegevens gaat die worden gekopieerd, verzonden, bekeken of gebruikt door personen die er niet bevoegd voor zijn. Het is dus heel waardevol om dit soort informatie tijdig op te sporen. Eigenlijk ligt er een uitdaging op drie verschillende punten: de aanval detecteren, de exacte gebruikers en getroffen middelen opsporen en tot slot de indringer volledig uit het systeem verwijderen. Hier gaat snel wat tijd overheen. Hoe eerder dus een aanval ontdekt wordt, hoe sneller het gehele proces in gang gezet kan worden.

Wat is incident detection and respons?

Met incident detection and respons doelen we eigenlijk vooral op het feit dat een incident zo snel mogelijk gedetecteerd wordt. En natuurlijk wordt opgelost. Het kan ook gaan om een reeks van activiteiten. Een voorbeeld zijn de phising mails, waarbij meerdere mensen slachtoffer zijn van een datalek.

Andere kunnen meer toevallig zijn, zoals het verliezen van een flashstation dat privégegevens bevat, of onbedoeld onthullen van gevoelige informatie die niet openbaar mag worden gemaakt. Of het nu opzettelijk is of niet, het is belangrijk om uw team van cyberveiligheidsincidenten op de hoogte te houden zodat zij op de hoogte kunnen zijn van mogelijke aanvallen en ervoor kunnen zorgen dat informatie veilig wordt bewaard.

Wat kan IP4Sure hierin betekenen?

IP4Sure voert ten eerste de analyse uit om snel een datalek te kunnen herkennen. Vervolgens beoordelen we de ernst van de situatie, informeren de betrokken gebruikers en beginnen we met het oplossen en herstellen van het lek. Het vermoeden dat uw organisatie te maken heeft met een lek? Of behoefte aan extra controle en een check? Neem dan contact met ons op. We helpen graag!

Wij werken met veel plezier o.a. voor