CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Pentests
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Rapid7

Om te meten hoe kwetsbaar uw systemen zijn, kunnen meerdere methodes toegepast worden. Vaak worden er tests uitgevoerd, die een momentopname weerspiegelen. Het zou echter beter zijn, wanneer het meten van kwetsbaarheden een doorlopend proces is. Dat is precies waar de oplossingen van Rapid7 kundig op inspelen.

De wereld van de cybercriminaliteit staat nooit stil. Criminelen proberen continu elke vorm van ICT-security te slim af te zijn. Dat betekent dat bedrijven die stil zijn blijven staan op het gebied van beveiliging, een dankbaar slachtoffer worden. Het is dan geen kwestie of er een aanval zal plaatsvinden op uw slecht beveiligde systemen, maar eerder wanneer.

Om te weten welke risico’s u loopt, heeft Rapid7 hiervoor efficiënte oplossingen ontwikkeld:

Rapid7 voor inzicht

Met Rapid7 scant u snel alle IP-adressen die uw bedrijf in gebruik heeft. Vanuit InsightVM exporteert u vervolgens beveiligingsrapporten, die punt voor punt een compleet overzicht van de beveiligingsstatus weergeven.

De scan zal structureel blijven draaien, zodat uw systemen constant gemonitord blijven. Periodieke scans geven een goed inzicht in de staat van uw systemen als het om updates en patches gaat. Lees hier meer over InsightVM.

Rapid7 voor inzicht in gebruikersgedrag

IP4Sure gebruikt tevens InsightIDR. Deze oplossing verzamelt logs van netwerkcomponenten, servers en gebruikers in het netwerk en de cloud-omgevingen. Tevens verzamelt InsightIDR gebruikers en permissie informatie. Ook worden er Honeypots opgezet. Dit zijn vallen die direct logs doorsturen naar het SOC wanneer ze worden aangeraakt.

Abnormaal gebruikersgedrag wordt ook gedetecteerd. Er wordt continu gekeken naar gedrag van gebruikers, aan de hand van gebruikers activiteit wordt herkend wat een gebruiker doet, wat normaal gedrag is voor die gebruiker. Afwijkend gedrag wordt zichtbaar. Dit geldt ook voor de endpoints op technisch vlak. Er kan bijvoorbeeld gemonitord worden of er vreemde executables draaien of er inlog gegevens worden gestolen. Lees hier meer over InsightIDR.

 
Rapid7 cybersecurity gebaseerd op actuele risico's en bedreigingen
 

Rapid7: van prevention-based security naar risk-based security

Een reden om voor Rapid7 te kiezen, is vanwege hun benadering van het thema beveiliging. Voorheen was het beveiligingsmodel gebaseerd op prevention-based security, waarbij preventieve maatregelen de prioriteit hadden en detectie en correctie een kleinere rol speelden.

Nu komen ze met een nieuwe benadering: risk-based security, waarbij preventie, detectie en correctie allen even belangrijk zijn en gecoördineerd worden vanuit data & analytics. Er wordt zo op een veel alertere manier omgesprongen met beveiligingsrisico’s op uw systemen.

Naar verwachting zal tegen 2020 ongeveer 60% van de budgetten die ondernemingen spenderen aan information security besteed worden aan “rapid detection and response approaches”, dus een snelle detectie van bedreigingen en een gepaste reactie daarop. Met Rapid7 neemt u alvast een voorschot op deze ontwikkeling.

 
rapid7 zet data om in antwoorden
 

Rapid7 zet data om in antwoorden

Rapid7 bedient zich van data en expertise die uit een open source community van gebruikers komt. Hierdoor biedt men een bijna real time inzicht in nieuwe aanvalsmethodieken. Hiermee wordt data omgezet in antwoorden, die u zullen helpen om uw ICT-security op een gezond peil te krijgen.

Met voorgeïnstalleerde tools voor analyse, een zoekfunctie, visualisatie van resultaten en een goede rapportage, samen met het contextueel vergaren van data, maakr het een onverslaanbare partner voor uw ICT-security manager.

 

Interesse in Rapid7 of meer informatie over InsightVM en InsightIDR?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor al uw vragen:

Wij werken met veel plezier o.a. voor