CYBER SECURITY.
CYBER SECURITY.
Preventie
Inzicht
Cyberlab

Gemalto Data Encryption

Data die door medewerkers van uw bedrijf wordt opgeslagen of verstuurd, kan vertrouwelijk zijn. Het is daarom verstandig om deze data te “versleutelen”. Dat houdt in dat de data onleesbaar wordt gemaakt voor iedereen, die niet in het bezit is van “de sleutel”. Wie deze “key” dus niet heeft, kan niets aanvangen met eventuele onderschepte gegevens. Versleuteling is een belangrijke manier van gegevensbeveiliging voor bedrijven, zeker sinds de Wet datalekken van kracht is, per 1 januari 2016. Wij maken gebruik van de beste encryptie die er op dit moment op de markt is, namelijk die van Gemalto.

Gemalto data encryption

Gemalto Encryption

Gemalto biedt een goede en makkelijk te implementeren oplossing voor dataversleuteling. Zo goed zelfs, dat uw medewerkers niets merken van het feit dat data versleuteld is. Zij hoeven hun werkzaamheden niet te pauzeren of aan te passen. Alle noodzakelijke handelingen gebeuren automatisch tijdens het openen en opslaan van de gegevens.

Maakt u al gebruik van dataversleuteling, denk dan eens aan een zogeheten “key-manager”. Veel sleutels worden vaak op dezelfde server bewaard als de versleutelde data. Dat levert een beveiligingsrisico op. De key-manager oplossing van Gemalto slaat de sleutels op in een beveiligde omgeving. Data en sleutel worden dus gescheiden bewaard. Het implementeren van deze dataversleuteling kan in zijn geheel of in delen worden gedaan, om bijvoorbeeld gefaseerd te kijken welke data wel en welke data niet versleuteld hoeft te worden.

Wet datalekken

De nieuwe Wet datalekken is van kracht. Daarin staat vermeld aan welke beveiligingseisen er voldaan moet worden, om (bedrijfs)informatie te beveiligen. Het gaat hier dan vooral om persoonsgegevens. De wet schrijft voor dat u in geval van het lekken van persoonsgegevens een melding moet maken bij de autoriteit persoonsgegevens, afgekort AP. Alle getroffen personen van wie de data “op straat” is komen te liggen, dienen zo snel mogelijk ge├»nformeerd te worden. Natuurlijk wilt u liever niet uitgaan van het feit dat er zich bij uw bedrijf een datalek voordoet, maar stel dat het wel gebeurt? Dan kost u dat een hoop moeite, geld en blijft u zitten met boze klanten en imago-schade.

Encryptie kan de redding zijn

De Wet datalekken maakt een uitzondering: wanneer u gehackt wordt en uw bestanden zijn gestolen, of data lekt anderszins uit uw bedrijf naar buiten, dan dient u dit te melden aan de AP. Maakt u echter gebruik van data encryptie, dan ontheft u dat van de plicht om het datalek te melden aan de getroffen personen. Immers, de data die in verkeerde handen is gevallen, is versleuteld en dus onleesbaar. Gebruik maken van data encryptie spaart dus tijd, geld, moeite en bespaart u de imago-schade en boze klanten.

Uiteraard bestaan er meerdere oplossingen om de kans op een datalek te verkleinen.

Interesse in Gemalto SafeNet encryptie? Neem contact met ons op!

Bel naar: +31 40 244 4666

Mail naar: info@ip4sure.nl

Of ga naar onze contactpagina

Wij werken met veel plezier o.a. voor